Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 5:22-30) för Domsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Domsöndagen 2019 (pdf)

Domsöndagen (Joh 5:22-30)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:39
 
1X