Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:47-50) för Domssöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Domssöndagen 2020 (pdf)

Domssöndagen (Matt 13:47-50)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 12:20
Rewind 30 Seconds
1X