Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:20-33) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Fastlagssöndagen 2019 (pdf)

Fastlagssöndagen (Joh 12:20-33)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 9:36
 
1X