Fjärde sönd. i Advent (text: Luk 1:30-35)

Inför 4 söndagen i Advent (Luk 1:30-35), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)