Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 28:16-20) för Heliga Trefaldighets dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)
/