Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 1:47-51) för Den helige Mikaels dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Mikaelidagen 2020 (pdf)

Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 17:05
Rewind 30 Seconds
1X