Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 1:67-80) för Johannes döparens dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Johannes döparens dag 2020 (pdf)

Johannes döparens dag (Luk 1:67-80)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:09
 
1X