Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 2:1-20) för Juldagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Juldagen 2018 (pdf)

Juldagen (text: Luk 2:1-20)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:39
 
1X