Juldagen (text: Luk 2:1-20)

Inför Juldagen (Luk 2:1-20), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)