Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Luk 1:26-38) för Jungfru Marie bebådelsedag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Jungfru Marie bebådelsedag 2021 (pdf)

FFG-podden
Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)
/