Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 4 söndagen i Advent (Luk 1:30-35) som också utgör en del av evangelietexten för Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 

Jungfru Marie bebådelsedag, alternativ genomgång (Luk 1:30-35)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 10:58
 
1X