Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:28-36) för Kristi förklarings dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kristi förklarings dag 2020 (pdf)

Kristi förklarings dag (Luk 9:28-36)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 16:46
Rewind 30 Seconds
1X