Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 24:49-52) för Kristi himmelsfärds dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kristi himmelfärds dag (pdf)

Kristi himmelsfärds dag (Luk 24:49-53)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 9:24
 
1X