Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kristi himmelsfärds dag 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)
/