Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 17:1-8) för Kristi himmelsfärdsdag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kristi himmelsfärdsdag 2020 (pdf)

Kristi himmelsfärdsdag (Joh 17:1-8)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:29
 
1X