Daniel Johansson genomgår den alternativa evangelietexten i tredje årgången (Matt 13:31-33) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kyndelsmässodagen alternativ text 2020 (pdf)

Kyndelsmässodagen alternativ text (Matt 13:31-33)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:53
 
1X