Daniel Johansson genomgår evangelietexten för samtliga årgångar (Luk 2:22-40) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kyndelsmässodagen 2020 (pdf)

Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:43
 
1X