Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)

Inför Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)