Långfredagen (Joh 19:17-37)

Inför Långfredagen (Joh 19:17-37), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)