Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 27:32-56) för Långfredagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Långfredagen 2020 (pdf)

Långfredagen (Matt 27:32-56)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 21:51
 
1X