Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 6:24-35) för Midfastosöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Midfastosöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Midfastosöndagen (Joh 6:24-35)
/