Midfastosöndagen (Joh 6:24-35)

Inför Midfastosöndagen (Joh 6:24-35), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)