Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Midsommardagen (Matt 6:25-30).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Midsommardagen (Matt 6:25-30)
/