Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 13:6-9) för Nyårsdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Nyårsdagen 2019 (pdf)

Nyårsdagen (text: Luk 13:6-9)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:00
 
1X