Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 2:23-25) för Nyårsdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Nyårsdagen 2020 (pdf)

Nyårsdagen (Joh 2:23-25)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 10:38
 
1X