Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:1-16) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2019 (pdf)

Palmsöndagen (Joh 12:1-16)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:57
 
1X