Palmsöndagen (Joh 12:1-16)

Inför Palmsöndagen (Joh 12:1-16), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)