Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 19:28-40) för Palmsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Palmsöndagen (Luk 19:28-40)
/