Daniel Johansson genomgår evangelietexten i(Matt 21:1-11) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2020 (pdf)

Palmsöndagen (Matt 21:1-11)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 15:54
 
1X