Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:1-8) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2019 (pdf)

Påskdagen (Joh 20:1-8)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:57
 
1X