Påskdagen (Joh 20:1-8)

Inför Påskdagen (Joh 20:1-8), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)