Daniel Johansson genomgår evangelietexten enligt Markusserien (Mark 16:1-14) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Påskdagen (Mark 16:1-14)
/