Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 28:1-20) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2020 (pdf)

Påskdagen (Matt 28:1-20)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 19:59
 
1X