FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Timo Laato, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG, predikar över första delen (av sex) i Johannesserien (17:1-19)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 1 (Joh 17:1-19)
/