FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Daniel Johansson, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG, predikar över tredje delen (av sex) i Johannesserien (18:12-14)

Passionspredikan 3 (Joh 18:12-14)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 30:00
 
1X