Passionspredikan 3 (Joh 18:12-14)

Passionspredikan på FFG över Johannesevangeliet 18:12-14 av Daniel Johansson