Passionspredikan 4 (Joh 18:15-27)

Passionspredikan på FFG över Johannesevangeliet 18:15-27 av Torbjörn Johansson