Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)

Passionspredikan på FFG över Johannesevangeliet 19:1-16 av Bengt Birgersson