Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Pingstdagen (Joh 14:25-29)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Pingstdagen 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Pingstdagen (Joh 14:25-29)
/