Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 7:37-39) för Pingstdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Pingstdagen 2020 (pdf)

Pingstdagen (Joh 7:37-39)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 15:53
 
1X