Rolf Gunnar Heitmann: “Var kom hatet ifrån? Några exempel från anti-judaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia”
Israelkonferens 2019

 
 
00:00 / 51:29
 
1X