Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 17.7-10) för Septuagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Septuagesima 2019 (pdf)

Septuagesima (Luk 17:7-10)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:34
 
1X