Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Matt. 19:27-30) för Septuagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Septuagesima 2020 (pdf)

Septuagesima (Matt 19:27-30)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:54
 
1X