Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 20:1-16) för Septuagesima

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Septuagesima 2021 (pdf)

FFG-podden
Septuagesima (Matt 20:1-16)
/