Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Joh 6:60-69) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sexagesima 2020 (pdf)

Sexagesima (Joh 6:60-69)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:01
 
1X