Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 6:37-40) för Söndagen efter Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter Alla Helgons dag 2019 (pdf)

Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 10:59
 
1X