Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 20:37-38) för Söndagen efter Alla helgons dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. efter Alla helgons dag 2020 (pdf)

Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 12:05
Rewind 30 Seconds
1X