Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 10:13-16) för Söndagen efter jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter jul 2018 (pdf)

FFG-podden
Sönd. efter jul (text: Mark 10:13-16)
/