Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 17:20-30) för Söndagen före Domssöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Domssöndagen 2020 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. före Domssöndagen (Luk 17:20-30)
/