Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 12:35-40) för Söndagen före Domssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen före Domssöndagen 2019 (pdf)

Sönd. före Domssöndagen (Luk 12:35-40)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:04
 
1X